Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
87

VI GC 2592/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-03-06

Data publikacji: 2020-07-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Po rozwiązaniu spółki cywilnej do czasu uregulowania wszystkich kwestii majątkowych spółki, w tym spłaty wszystkich zobowiązań i podziału pozostałego majątku byli wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jak za zobowiązania powstałe w związku ze wspólnym mieniem (art. 370 k.c.)
Sygn. akt VI GC 2592/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Karol Sala Protokolant: Stażystka Katarzyna Okrzesik po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2020 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko: D. P. o zapłatę I zasądzić od D. P. na rzecz (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 10 095,84 zł
Czytaj więcej»

VI GC 2720/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak prejudycjalności postępowania o ustanowienie służebności przesyłu wobec postępowania negatoryjnego z art. 222 kc .Roszczenie negatoryjne jest roszczeniem dalej idącym niż żądanie o ustanowienie służebności przesyłu.
Sygn. akt VI GC 2720/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faruga-Trzopek Protokolant: sekr.sądowy Karolina Pająk po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2018 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powoda kosztami proce
Czytaj więcej»

VI GC 2592/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-04-14

Data publikacji: 2020-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Po rozwiązaniu spółki cywilnej do czasu uregulowania wszystkich kwestii majątkowych spółki, w tym spłaty wszystkich zobowiązań i podziału pozostałego majątku byli wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jak za zobowiązania powstałe w związku ze wspólnym mieniem (art. 370 k.c.)
Sygnatura akt VI GC 2592/19 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. domagała się w pozwie wniesionym w dniu 20 lutego 2019 roku zasądzenia od pozwanych R. K. , I. K. i D. P. jako wspólników spółki cywilnej solidarnie kwotę 15 113,20 zł wraz z następującymi odsetkami: a) ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczonymi dla kwot: - 3 365,28 zł od dnia 20.10.2018 r. do dnia zapłaty, - 3 070,08 zł od dnia 22.11.2018 r. do dnia zapłaty, - 295,20
Czytaj więcej»

VI GC 2720/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak prejudycjalności postępowania o ustanowienie służebności przesyłu wobec postępowania negatoryjnego z art. 222 kc .Roszczenie negatoryjne jest roszczeniem dalej idącym niż żądanie o ustanowienie służebności przesyłu.
Sygn. akt VI GC 2720/15 UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2015r. powód, (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. wniósł pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w B. o nakazanie pozwanej, aby na własny koszt usunęła z nieruchomości położonej w miejscowości B. , miasto B. , składającej się z działek nr (...) , opisanej w księdze wieczystej nr (...) , posadowiony rurociąg kanalizacyjny składający się z kanalizacji sanitarnej o średnicy 150/160 mm o długości 40,15 m, kanalizacji sanitarnej o śre
Czytaj więcej»

VI GC 2878/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-02-21

Data publikacji: 2020-07-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O ile w przypadku dokonania naprawy pojazdu uszkodzonego przez ten sam zakład, który zajmował się przechowaniem pojazdu można uznać, że koszt przechowania jest składową wynagrodzenia za naprawę pojazdu tak w sytuacji, w której dochodzi do rozliczenia szkody poprzez uznanie jej za szkodę całkowitą, lub do naprawy dochodzi w innym zakładzie (...)
Sygn. akt VI GC 2878/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sadu Rejonowego Karol Sala Protokolant: stażystka Katarzyna Okrzesik po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2020 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: D. Z. i M. R. przeciwko: (...) Spółka Akcyjna o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółka Akcyjna na rzecz D. Z. i M. R. solidarnie jako wspólników spółki cywilnej kwotę 5
Czytaj więcej»

VI GC 2918/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-10

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W braku doręczenia pozwanemu podpisanych umów do ich zawarcia nie doszło .Strona powodowa nie posiadała uprawnienia do naliczenia pozwanemu kar umownych z tytułu nieprzystąpienia do wykonania umów.
Sygn. akt VI GC 2918/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Rubys Protokolant: Stażysta Kinga Raczek po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka Akcyjna w B. przeciwko: J. B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od strony powodowej (...) Spółka Akcyjna w B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bielsku
Czytaj więcej»

VI GC 2918/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-30

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W braku doręczenia pozwanemu podpisanych umów do ich zawarcia nie doszło .Strona powodowa nie posiadała uprawnienia do naliczenia pozwanemu kar umownych z tytułu nieprzystąpienia do wykonania umów.
Sygn. akt VI GC 2918/17 UZASADNIENIE W dniu 8 listopada 2017 r. strona powodowa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. wniósł pozew przeciwko pozwanemu J. B. o zapłatę kwoty 22.272 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty, nadto zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu wskazała, iż strony zawarły dwie umowy o roboty budowlane, do których wykon
Czytaj więcej»

VI GC 3241/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-01-25

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata
Sygn. akt VI GC 3241/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faruga-Trzopek Protokolant: sekr. sądowy Karolina Pająk po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: Skarbu Państwa - Dyrektora Okręgowego (...) Miar z siedzibą w K. przeciwko: T. S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda Skarbu Państwa - Dyrektora Okręgowego
Czytaj więcej»

VI GC 3241/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-02-11

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata
Sygn. akt VI GC 3241/18 UZASADNIENIE W dniu 8 listopad 2017 roku, powód Skarb Państwa Okręgowy Urząd Miar w K. wniósł pozew przeciwko T. S. o zapłatę kwoty 166,44 zł, a ponadto zażądał zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje roszczenie, powód wskazał, że świadczył na rzecz pozwanego usługi polegające na badaniu metrologicznych przyrządów, co zostało potwierdzone fakturą VAT (...) z dnia 9 lipca 2014 roku. Kwota objęta fakturą tj.
Czytaj więcej»

VI GC 3304/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-06-26

Data publikacji: 2021-07-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Z treści art. 709 (7) k.c. wynika, iż w ramach realizacji przez leasingobiorcę obowiązku utrzymania rzeczy w stanie niepogorszonym korzystającego obciąża obowiązek dokonywania napraw, Niemniej jednak obowiązek ten obejmuje naprawy wynikające z konieczności zachowania pojazdu w stanie należytym, w szczególności dokonywania konserwacji i (...)
Sygn. akt VI GC 3304/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Rejonowego Karol Sala Protokolant: stażysta Jadwiga Bednarz po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2020 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przeciwko: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zapłatę 1 oddala powództwo. 2 zasądza
Czytaj więcej»