Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
76

III K 773/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-08-19

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Sygn. akt III K 773/19 1.WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Gabriela Skwarczyńska Protokolant st. sekr. sąd. Rafał Wandzel w obecności : po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2019 roku sprawy M. P. ( P. ) syna W. i E. z domu S. urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 19:15 kierował pojazd mechaniczny C. (...) o nr rej. (...) w B. przy skrzyżowan
Czytaj więcej»

III K 94/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-01

Data publikacji: 2020-01-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III K 94/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej Wydział III Karny w składzie : Przewodniczący: SSR Radosław Molenda Protokolant: Judyta Sauer-Borawska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej B. Północ w B. /// po rozpoznaniu dnia 1 kwietnia 2019 r. sprawy: B. P. ( (...) ) s. J. i R. , ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 19 grudnia 2018 r. około godz. 4:50 w B. , woj. (...) , po ulicy (...) prowadził pojazd mec
Czytaj więcej»

V U 189/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-10-03

Data publikacji: 2019-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje ojcu , gdy żona stale opiekująca się dzieckiem a równocześnie pobierająca zasiłek chorobowy znajduje się w szpitalu
Sygnatura akt V U 189/19 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 6 maja 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił ubezpieczonemu M. T. prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 11 lutego 2019 do 27 marca 2019 r. W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, że matka dziecka nie jest stałym opiekunem dziecka nie pracuje bowiem w systemie pracy zmianowej. W związku z tym, ubezpieczony nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego za wymieniony okres. Powyższą decyzję zaskarżył ubezpieczony M. T. . Uzasadniaj
Czytaj więcej»

VI GC 106/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-10-20

Data publikacji: 2020-11-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedstawienie przez powoda niepodpisanej przez [ozwanego faktury nie może w postępowaniu cywilnym rodzić skutków równych przedstawieniu podpisanego przez pozwanego weksla. Przedstawienie takich faktur nie przenosi na pozwanego jakiekolwiek ciężaru dowodowego. W przypadku zaprzeczenia przez pozwanego zasadności wystawienia faktur to na (...)
Sygnatura akt VI GC 106/20 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 października 2020 r. Powód (...) sp. z o.o. wniósł o zapłatę od D. C. kwoty 56 399,56 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dat wymagalności faktur dołączonych do pozwu. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwany zawarł z (...) S.A. szereg umów telekomunikacyjnych z dnia 13 sierpnia 2015 r., 28 czerwca 2016 r., 1 lipca 2016 r., 15 lipca 2016 r., 12 sierpnia 2016 r., 18 sierpnia 2016 r. (trzy umowy), 17 listopada 2016 r. (dwie umowy
Czytaj więcej»

VI GC 211/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-04-11

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód, który uiścił na poczet wynagrodzenia zaliczkę w kwocie 22000 zł, skierował do pozwanej pismo z dnia 5 maja 2015 r., doręczone w dniu 25 maja 2015 r., wzywające do zwrotu tej zaliczki. W oświadczeniu tym mieści się w sposób dorozumiany oświadczenie powoda o odstąpieniu od umowy, które nie wymagało w niniejszym przypadku formy pisemnej (...)
Sygn. akt VI GC 211/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Lipińska Protokolant: stażysta Patrycja Szpoczek po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: W. K. przeciwko: K. U. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej K. U. na rzecz powoda W. K. kwotę 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 1 czerwca 20
Czytaj więcej»

VI GC 793/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-03-03

Data publikacji: 2021-07-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Opłata opisana w art. 57 ust.6 ustawy prawo telekomunikacyjne nie ma charakteru równego względem kary umownej zastrzeżonej na wypadek niespełnienia świadczenia pieniężnego.
Sygn. akt VI GC 793/18 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Karol Sala Protokolant: stażystka Katarzyna Okrzesik po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2020 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka Akcyjna przeciwko: G. G. o zapłatę I zasądza od G. G. na rzecz (...) Spółka Akcyjna kwotę ‭14 767,82 zł (czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt s
Czytaj więcej»

VI GC 1148/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: .....z uwagi na znacznie spóźnioną notyfikacje wady sprzedanego towaru (po upływie 7 miesięcy od daty sprzedaży i wydania rzeczy) nastąpiło po stronie pozwanego wygaśnięcie uprawnień z rękojmi. Zgodnie z art. 563 § 1 i 2 kc.kupujący traci uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca (...)
Sygn. akt VI GC 1148/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: M. Z. , (...) spółki jawnej z siedzibą w C. przeciwko: A. G. o zapłatę zasądza od pozwanego A. G. na rzecz strony powodowej M. Z. , (...) spółki jawnej z siedzibą w C. kwotę
Czytaj więcej»

VI GC 1824/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-11-21

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem powoduje obniżenie należnego odszkodowania przysługującego od zakładu ubezpieczeń.
Sygn. akt VI GC 1824/18 UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2018 roku powódka Ż. P. wniosła pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę kwoty 1492,05 zł zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2018 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że przedmiotem pozwu jest żądanie zapłaty odszkodowania za szkodę komunikacyjną z dnia 15 grudnia 2017 roku. Na całkowitą wartość szkody składała się kwota 4.151,25 zł tytułem najmu pojazdu zastępczego (135,00
Czytaj więcej»

VI GC 2592/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-03-06

Data publikacji: 2020-07-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Po rozwiązaniu spółki cywilnej do czasu uregulowania wszystkich kwestii majątkowych spółki, w tym spłaty wszystkich zobowiązań i podziału pozostałego majątku byli wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jak za zobowiązania powstałe w związku ze wspólnym mieniem (art. 370 k.c.)
Sygn. akt VI GC 2592/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Karol Sala Protokolant: Stażystka Katarzyna Okrzesik po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2020 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko: D. P. o zapłatę I zasądzić od D. P. na rzecz (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 10 095,84 zł
Czytaj więcej»

VI GC 2592/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-04-14

Data publikacji: 2020-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Po rozwiązaniu spółki cywilnej do czasu uregulowania wszystkich kwestii majątkowych spółki, w tym spłaty wszystkich zobowiązań i podziału pozostałego majątku byli wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jak za zobowiązania powstałe w związku ze wspólnym mieniem (art. 370 k.c.)
Sygnatura akt VI GC 2592/19 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. domagała się w pozwie wniesionym w dniu 20 lutego 2019 roku zasądzenia od pozwanych R. K. , I. K. i D. P. jako wspólników spółki cywilnej solidarnie kwotę 15 113,20 zł wraz z następującymi odsetkami: a) ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczonymi dla kwot: - 3 365,28 zł od dnia 20.10.2018 r. do dnia zapłaty, - 3 070,08 zł od dnia 22.11.2018 r. do dnia zapłaty, - 295,20
Czytaj więcej»