Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4

VI GC 1148/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: .....z uwagi na znacznie spóźnioną notyfikacje wady sprzedanego towaru (po upływie 7 miesięcy od daty sprzedaży i wydania rzeczy) nastąpiło po stronie pozwanego wygaśnięcie uprawnień z rękojmi. Zgodnie z art. 563 § 1 i 2 kc.kupujący traci uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca (...)
Sygn. akt VI GC 1148/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: M. Z. , (...) spółki jawnej z siedzibą w C. przeciwko: A. G. o zapłatę zasądza od pozwanego A. G. na rzecz strony powodowej M. Z. , (...) spółki jawnej z siedzibą w C. kwotę
Czytaj więcej»

VI GC 1883/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-04-20

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowy ubezpieczenia w praktyce są jednak doprecyzowane w istotnym zakresie przez tzw. ogólne warunki ubezpieczenia. Mówi o tym art.812 §1 k.c. stanowiąc, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Określają one w szczególności takie kwestie, jak (...)
Sygn. akt VI GC 1883/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda S. S. na rzecz strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

IX K 176/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2015-10-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności publicznoprawnej nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego
Sygn. akt IX K 176/15 POSTANOWIENIE Dnia 25 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział IX Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Kanafek Protokolant:Katarzyna Góra przy udziale oskarżyciela publicznego I. J. z Drugiego Urzędu Skarbowego w B. po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015r. sprawy M. H. , syna F. i T. z domu S. , urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: nie złożył w terminie ustawowym, tj. do 25 sierpnia 2009r., Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B. , jako orga
Czytaj więcej»

IX K 217/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-06-01

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Szerokie interpretowanie znamion czynów zabronionych z art. 256 § 1 kk i art. 257 kk prowadziłoby do absurdalnych wniosków - między innymi do uznania, że czynem zabronionym jest każda krytyka przedstawiciela mniejszości narodowej, niezależnie od tego czy jego zachowanie jest właściwe czy też nie. Jedyną zaś fundamentalnych zasad (...)
Sygn. akt IX K 217/15 POSTANOWIENIE Dnia 1 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział IX Karny, w składzie: Przewodniczący SSR Adam Kanafek Protokólant Katarzyna Góra bez udziału prokuratora po rozpoznaniu sprawy J. C. , syna J. i M. z domu H. , urodzonego (...) w R. oskarżonego o to, że: w dniu 28 marca 2014 roku w B. , woj. (...) , publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publicznie znieważał grupę ludności romskiej z powodu jej przynależność etnicznej, poprz
Czytaj więcej»