Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
104

VI GC 2878/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-02-21

Data publikacji: 2020-07-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O ile w przypadku dokonania naprawy pojazdu uszkodzonego przez ten sam zakład, który zajmował się przechowaniem pojazdu można uznać, że koszt przechowania jest składową wynagrodzenia za naprawę pojazdu tak w sytuacji, w której dochodzi do rozliczenia szkody poprzez uznanie jej za szkodę całkowitą, lub do naprawy dochodzi w innym zakładzie (...)
Sygn. akt VI GC 2878/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sadu Rejonowego Karol Sala Protokolant: stażystka Katarzyna Okrzesik po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2020 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: D. Z. i M. R. przeciwko: (...) Spółka Akcyjna o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółka Akcyjna na rzecz D. Z. i M. R. solidarnie jako wspólników spółki cywilnej kwotę 5
Czytaj więcej»

VI GC 2720/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak prejudycjalności postępowania o ustanowienie służebności przesyłu wobec postępowania negatoryjnego z art. 222 kc .Roszczenie negatoryjne jest roszczeniem dalej idącym niż żądanie o ustanowienie służebności przesyłu.
Sygn. akt VI GC 2720/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faruga-Trzopek Protokolant: sekr.sądowy Karolina Pająk po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2018 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powoda kosztami proce
Czytaj więcej»

VI GC 2720/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak prejudycjalności postępowania o ustanowienie służebności przesyłu wobec postępowania negatoryjnego z art. 222 kc .Roszczenie negatoryjne jest roszczeniem dalej idącym niż żądanie o ustanowienie służebności przesyłu.
Sygn. akt VI GC 2720/15 UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2015r. powód, (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. wniósł pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w B. o nakazanie pozwanej, aby na własny koszt usunęła z nieruchomości położonej w miejscowości B. , miasto B. , składającej się z działek nr (...) , opisanej w księdze wieczystej nr (...) , posadowiony rurociąg kanalizacyjny składający się z kanalizacji sanitarnej o średnicy 150/160 mm o długości 40,15 m, kanalizacji sanitarnej o śre
Czytaj więcej»

VI GC 2592/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-04-14

Data publikacji: 2020-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Po rozwiązaniu spółki cywilnej do czasu uregulowania wszystkich kwestii majątkowych spółki, w tym spłaty wszystkich zobowiązań i podziału pozostałego majątku byli wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jak za zobowiązania powstałe w związku ze wspólnym mieniem (art. 370 k.c.)
Sygnatura akt VI GC 2592/19 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. domagała się w pozwie wniesionym w dniu 20 lutego 2019 roku zasądzenia od pozwanych R. K. , I. K. i D. P. jako wspólników spółki cywilnej solidarnie kwotę 15 113,20 zł wraz z następującymi odsetkami: a) ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczonymi dla kwot: - 3 365,28 zł od dnia 20.10.2018 r. do dnia zapłaty, - 3 070,08 zł od dnia 22.11.2018 r. do dnia zapłaty, - 295,20
Czytaj więcej»

VI GC 3241/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-01-25

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata
Sygn. akt VI GC 3241/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faruga-Trzopek Protokolant: sekr. sądowy Karolina Pająk po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: Skarbu Państwa - Dyrektora Okręgowego (...) Miar z siedzibą w K. przeciwko: T. S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda Skarbu Państwa - Dyrektora Okręgowego
Czytaj więcej»

VI GC 2918/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-30

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W braku doręczenia pozwanemu podpisanych umów do ich zawarcia nie doszło .Strona powodowa nie posiadała uprawnienia do naliczenia pozwanemu kar umownych z tytułu nieprzystąpienia do wykonania umów.
Sygn. akt VI GC 2918/17 UZASADNIENIE W dniu 8 listopada 2017 r. strona powodowa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. wniósł pozew przeciwko pozwanemu J. B. o zapłatę kwoty 22.272 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty, nadto zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu wskazała, iż strony zawarły dwie umowy o roboty budowlane, do których wykon
Czytaj więcej»

IX K 217/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-06-01

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Szerokie interpretowanie znamion czynów zabronionych z art. 256 § 1 kk i art. 257 kk prowadziłoby do absurdalnych wniosków - między innymi do uznania, że czynem zabronionym jest każda krytyka przedstawiciela mniejszości narodowej, niezależnie od tego czy jego zachowanie jest właściwe czy też nie. Jedyną zaś fundamentalnych zasad (...)
Sygn. akt IX K 217/15 POSTANOWIENIE Dnia 1 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział IX Karny, w składzie: Przewodniczący SSR Adam Kanafek Protokólant Katarzyna Góra bez udziału prokuratora po rozpoznaniu sprawy J. C. , syna J. i M. z domu H. , urodzonego (...) w R. oskarżonego o to, że: w dniu 28 marca 2014 roku w B. , woj. (...) , publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publicznie znieważał grupę ludności romskiej z powodu jej przynależność etnicznej, poprz
Czytaj więcej»

III K 94/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-01

Data publikacji: 2020-01-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III K 94/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej Wydział III Karny w składzie : Przewodniczący: SSR Radosław Molenda Protokolant: Judyta Sauer-Borawska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej B. Północ w B. /// po rozpoznaniu dnia 1 kwietnia 2019 r. sprawy: B. P. ( (...) ) s. J. i R. , ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 19 grudnia 2018 r. około godz. 4:50 w B. , woj. (...) , po ulicy (...) prowadził pojazd mec
Czytaj więcej»

III K 773/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-08-19

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Sygn. akt III K 773/19 1.WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Gabriela Skwarczyńska Protokolant st. sekr. sąd. Rafał Wandzel w obecności : po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2019 roku sprawy M. P. ( P. ) syna W. i E. z domu S. urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 19:15 kierował pojazd mechaniczny C. (...) o nr rej. (...) w B. przy skrzyżowan
Czytaj więcej»

V U 45/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-02-21

Data publikacji: 2023-02-01

trafność 100%

Sygn. akt V U 45/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Mariola Adamiec-Witek Protokolant: st. sekr. sądowy Urszula Żankowska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2019 r. w Bielsku - Białej na rozprawie sprawy z odwołania K. B. od decyzji Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) w K. z dnia 7 grudnia 2017r. znak ON. (...) .1. (.
Czytaj więcej»